Licencijų išdavimas

Grįžti atgal

Vairuotojo licencija


Pareiškėjo licencija


Mechaniko licencija


Organizatoriaus licencija


Traso licencija


LICENCIJŲ GALIOJIMO LAIKOTARPIS

Visos LKF išduodamos licencijos įsigalioja po 30 dienų nuo paraiškos pateikimo LKF ir galioja iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos.

LICENCIJŲ IŠDAVIMO TVARKA

Licencijos išduodamos per 10 darbo dienų po visų originalių dokumentų pateikimo ir mokesčių sumokėjimo.

LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATO rėmėjas