Trasos licencija

Grįžti atgal

Užpildytą paraišką ir visus kitus dokumentus prašome pateikti LKF
Dokumentus siųskite el. paštu:  lkf@kartingas.lt

MOKESČIŲ DYDŽIAI  (*.pdf)

LKF rekvizitai


Visos kartingo sporto trasos privalo turėti LKF išduotą „trasos licenciją”.

Licenciją, saugaus varžybų organizavimo komiteto teikimu, išduoda LKF, kai trasa atitinka keliamus reikalavimus. Licencija galioja iki einamų metų paskutinės dienos arba konkrečių varžybų metu, priklausomai kaip nurodyta licencijoje.

Trasos licencija išduodama pateikus:

  1. Rašytinis prašymas išduoti licenciją bei kiti organizatoriaus pasirašytoje sutartyje su LKF nurodyti dokumentai.
  2. LKF Saugaus varžybų organizavimo komiteto sudarytos komisijos trasos priėmimo aktą.
  3. Sumokėtas trasos licencijos išdavimo mokestis.
  4. Trasos planas su nurodyta starto – finišo zona, dalyvių parku, Parc Ferme, trasos stebėtojų postais, leidžiamomis vietomis žiūrovams, tualetais, viešojo maitinimo vietomis, remonto zona, taip pat su nustatytomis vietomis ir išvažiavimo keliais priešgaisrinei apsaugai, medicinos greitajai pagalbai.
LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATO rėmėjas