Mechaniko licencija

Grįžti atgal

Užpildytą paraišką ir visus kitus dokumentus prašome pateikti LKF
Dokumentus siųskite el. paštu:  lkf@kartingas.lt

MOKESČIŲ DYDŽIAI  (*.pdf)

LKF rekvizitai


LKF išduoda kartingo sporto mechaniko licencijas asmenims ne jaunesniems kaip 15 metų.

Mechaniko licencija išduodama pateikus:

  1. Pilnai užpildytą paraišką mechaniko licencijai gauti.
  2. Asmens sportinį draudimą, galiojantį iki tų metų gruodžio 31 dienos (minimali draudimo suma 1500,- Eur., turi apimti draudimą mirties, traumų ir invalidumo atveju). Dalyvio Draudimo polise privalo būti įrašas, jog draudimas galioja automobilių sporto treniruočių ir varžybų metu. Dalyvis draudžiasi asmeniškai.“
  3. Elektroniniame formate asmens foto nuotrauką.
  4. Sumokėto LKF patvirtintą mechaniko licencijos išdavimo mokesčio kopiją.
LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATO rėmėjas