Pareiškėjo licencija

Grįžti atgal

Užpildytą paraišką ir visus kitus dokumentus prašome pateikti LKF
Dokumentus siųskite el. paštu:  lkf@kartingas.lt

MOKESČIŲ DYDŽIAI  (*.pdf)

LKF rekvizitai


Licencija išduodama pateikus:

  1. Paraišką pareiškėjo licencijai gauti ir patvirtintą pareiškėjo vairuotojų sąrašą.
  2. Pareiškėjo įmonės registravimo pažymėjimo kopiją.
  3. Sumokėto LKF patvirtintą pareiškėjo licencijos išdavimo mokesčio kopiją.

    LKF nariams pareiškėjo licencija išduodama nemokamai, tačiau turi būti pratęsta narystės sutartis ir sumokėtas metinis narystės mokestis.

Pastaba.

Pareiškėjo vairuotojas, metų eigoje norintis pereiti pas kitą pareiškėją, LKF privalo pateikti to Pareiškėjo, kurį jis atstovavo, raštišką sutikimą ir pareiškėjo, kurį atstovaus ateityje, prašymą. Vairuotojas, metų bėgyje pereidamas pas kitą pareiškėją, sumoka LKF nustatytą mokestį. Pareiškėjas norėdamas pakeisti komandos pavadinimą turi gražinti senąją ir išsiimti naują pareiškėjo licenciją.

LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATO rėmėjas