Pranešimas dėl LKF narystės

Grįžti atgal
Publikuota: 2021.02.04

Primename, kad vadovaujantis LKF įstatų 29 straipsniu, LKF nario mokestis yra mokamas iki kiekvienų metų vasario 15 d. Norėdami prasitęsti LKF narystę prašome atnaujinti juridinio asmens duomenis ir sumokėti nario mokestį, kuris yra 300 eurų. Nesumokėjus nario mokesčio iki einamųjų metų vasario mėn. 15 d., narystė LKF automatiškai nutrūksta nuo vasario mėn. 16 d., ir narys laikomas pašalintu dėl finansinių įsipareigojimų nevykdymo. 

LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATO rėmėjas