Invitation for Baltic Karting Cup 2 round participants

Grįžti atgal
Publikuota: 2024.06.25

Dear Drivers, We are pleased to invite you to the 2nd round of the Baltic Karting Cup in Lithuania, at the Šiauliai, Bačiūnai kart track. Free practice sessions are available every day from 10:00 to 18:00, except on the 28th and 29th of June, when you are invited to participate in the RB Lithuanian Karting Championship 3rd round (categories: MICRO, MINI, OK JUNIOR, OK, OKN, KZ2 Masters, KZ2). We look forward to seeing you in Lithuanian karting championship 3 round!

Documents of RB Lithuanian karting championship: https://bit.ly/2024SportoTaisykles_TechniniaiReikalavimai
Registration to RB Lithuanian karting championship 3 round  and Baltic Cup 2 round: https://www.kartingas.lt/registracija/
Participants: www.kartingas.lt/dalyviai
TIMETABLE RB Lithuanian karting championship 3 round: 27 of June Thursday (*.PDF), 28 of June Friday (*.PDF), 29 of June Saturday (*.PDF)
CIRCUIT PLAN RB Lithuanian karting championship 3 round  and Baltic Cup 2 round: (*.PDF)
SUPPLEMENTARY REGULATIONS (*.PDF)
Lubricants: any homologated of FIA KARTING
Track contact regarding free practices, tents, parking, paddock: Martynas Balčiūnas 0037061035916
Starting fee RB Lithuanian karting championship 3 round:
till 26/06/2024 From 27/06/2024 Free practice 28/06/2024 Free practice  27/06/2024
300 EUR 400 EUR Included 60 EUR

BALTIC CUP SPORTING REGULATIONS | Baltijos Kartingo taurės taisyklės angliškai (*.PDF)
BALTIC CUP 2 round supplementary regulations | Baltijos kartingo taurės 2 etapo papildomi nuostatai
 (*.PDF)
TIMETABLE | Tvarkaraštis:
Free practice Thursday | laisvos treniruotės ketvirtadienį 04/07/2024(*.PDF)
Official practice Friday | laisvos treniruotės penktadienį 05/07/2024(*.PDF)
Race Saturday | Varžybos šeštadienį 06/07/2024(*.PDF)
INFORMATION | Informacija: SPORTITY Password: 2024BC2
Tires | Padangos:
VšĮ Artikarta, Tadas Vaitkevicius, +370 698 20601, tadas@artkart.lt 
Using Vega tyres is mandatory from official practice session on Friday | Naudoti Vega padangas privaloma nuo oficialių treniruočių penktadienį.
SLICK (1 set|komplektas)
MICRO/MINI 
VEGA M1 180 EUR
OK JUNIOR VEGA XH4 200 EUR
OK, KZ2, KZ2 MASTERS
VEGA XM4 210 EUR
WET (1 set|komplektas)
MICRO/MINI VEGA WM1 200 EUR
K JUNIOR, OK, KZ2, KZ2 MASTERS
VEGA W6 220EUR

PARTICIPATION FEES | Startiniai mokesčiai:
All categories 300 Euros plus official practice 60 Euros plus tires 1 slick set | Visos kategorijos 300Eur plius 60Eur oficialios treniruotės penktadienį pkius 1 slick padangų komplektas:
MICRO 60 480 EUR
MINI 60 480 EUR
OK JUNIOR / OK 500 EUR
KZ2 / KZ2 MASTERS 510 EUR
All categories 300 Euros plus official practice 60 Euros plus tires 2 slick sets | Visos kategorijos 300Eur plius 60Eur oficialios treniruotės penktadienį pkius 2 slick padangų komplektai:
OK 720 EUR
KZ2 / KZ2 MASTERS 720 EUR

Šiemet Baltijos šalių kartingo sporto atstovai ir vėl susikaus dėl Baltijos Kartingo taurės! 
Daugiau informacijos
Kategorijos: Micro, Mini, OK Junior, OK ir KZ2, KZ2 Masters
Svoris:
 • Mikro – minimalus svoris 105 kg
 • Mini – minimalus svoris 110 kg
 • OK Junior – minimalus svoris 140 kg
 • OK – minimalus svoris 150 kg
 • KZ2 – minimalus svoris 175kg
 • KZ2 Masters – minimalus svoris 185 kg
Amžius:
 • Micro Vairuotojai iki 2024 m. sausio 1 d. turi būti ne jaunesni kaip 6 metų, o iki 2024 m. gruodžio 31 d. – ne vyresni kaip 11 metų.
 • Mini Vairuotojai iki 2024 m. sausio 1 d. turi būti ne jaunesni kaip 8 metų, o iki 2024 m. gruodžio 31 d. – ne vyresni kaip 14 metų.
 • OK Junior Vairuotojai iki 2024 m. sausio 1 d. turi būti ne jaunesni kaip 11 metų, o iki 2024 m. gruodžio 31 d. – ne vyresni kaip 15 metų.
 • OK Vairuotojai iki 2024 m. gruodžio 31 d. turi būti ne jaunesni kaip 14 metų.
 • KZ2 Vairuotojai iki 2024 m. gruodžio 31 d. turi būti ne jaunesni kaip 15 metų.
 • KZ2 Masters Iki 2024 m. gruodžio 31 d. vairuotojams turi būti ne mažiau kaip 35 metai.
Kiekvienas vairuotojas turi teisę varžybose naudoti dvi (2) važiuokles ir ne daugiau kaip du (2) variklius ir pateikti juos patikrai.
Nuo kvalifikacijos pradžios privaloma naudoti naujas padangas su slick arba šlapios dangos padangomis:
KZ2, KZ2 Masters, OK gali būti naudojami 2 komplektai slick tipo padangų (4 priekinės ir 4 galinės padangos). OKJ, Micro, Mini – turi būti naudojamas 1 slick tipo padangų komplektas.
Wet tipo – 1 komplektas šlapio tipo padangų, tačiau naujų padangų komplektas.
 • Latvijoje – LeCont visos kategorijos (pristatymas iš EASU).
 • Lietuva – Vega visos kategorijos (pristatymas iš ArtKart).
 • Estija – LeCont visos kategorijos (pristatymas iš EASU).
Lenktynės: apšilimas, kvalifikacija, 2 Heat važiavimai, SuperHeat, finalas.
Šalių taurės įskaitą nustatoma susumavus kiekvienos šalies penkių (5) geriausių vairuotojų galutinių rezultatų taškus klasėse – Micro, Mini, OK Junior, OK ir KZ2, KZ2 Masters.
Categories: Micro, Mini, OK Junior, OK and KZ2, KZ2 Masters
Weight:
Micro – minimum weight 105kg
Mini – minimum weight 110kg
OK Junior – minimum weight 140kg
OK – minimum weight 150kg
KZ2 – minimum weight 175kg
KZ2 Masters – minimum weight 185kg
Age limits:
Micro
Drivers must be at least 6 years old by January 1st, 2024, and no older than 11 years old by December 31st, 2024.
Mini
Drivers must be at least 8 years old by January 1st, 2024, and no older than 14 years old by December 31st, 2024.
OK Junior
Drivers must be at least 11 years old by January 1st, 2024, and no older than 15 years old by December 31st, 2024.
OK
Drivers must be at least 14 years old by December 31st, 2024.
KZ2
Drivers must be at least 15 years old by December 31st, 2024.
KZ2 Masters
Drivers must be at least 35 years old by December 31st, 2024.
Each driver has the right to use two (2) chassis and up to two (2) engines in the competition and submit it to scrutineering for inspection.
New slick and wet tyres must be used from qualification:
Slick type – OK and KZ2, KZ2 Masters 2 sets of slick tyres can be used. OKJ, Micro, Mini – 1 set of slick tyres should be used.
Wet type – 1 set of wet tires, but new tires.
 • Latvia – LeCont all categories (delivery from EASU).
 • Lithuania – Vega all categories (delivery from ArtKart).
 • Estonia – LeCont all categories (delivery from EASU).
Race: Warm up, Qualification, 2 heats, SuperHeat, Final.
The ranking of the Country Cup is determined by adding up the points of the final results of the five (5) best drivers of each country in the classes – Micro, Mini, OK Junior, OK and KZ2, KZ2 Masters.
Best wishes for a successfull 2024 karting season!
Brigita Vazgytė
Generalinė sekretorė
www.kartingas.lt 
+370 650 99868
LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATO rėmėjas