2023 m. sausio 30 d. vyks Lietuvos kartingo federacijos visuotinis narių susirinkimas

Grįžti atgal
Publikuota: 2022.12.21

2022 m. lapkričio 29 d. Lietuvos kartingo federacijos Tarybos nutarimu Protokolo Nr. 007/20221129, patvirtinta Lietuvos kartingo federacijos visuotinio narių susirinkimo vieta, laikas,

2022 m. gruodžio 21 d. Lietuvos kartingo federacijos Tarybos nutarimu Protokolo Nr. 009/20221221, patvirtinta Lietuvos kartingo federacijos visuotinio narių susirinkimo, preliminari dienotvarkė.

Lietuvos kartingo federacijos (toliaus LKF) visuotinio narių susirinkimo data: 2023 m. sausio 30 d. (pirmadienis) 16 val. Kaunas, Raudondvario pl. 164A. Registracija vyks nuo 15:30 iki 16:00 val.

Preliminari LKF Visuotinio narių susirinkimo dienotvarkė:
1. 2022 LKF veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
2. 2022 LKF metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas ir tvirtinimas.
3. Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydžio ir narių mokesčių dydžio, licencijų mokesčių dydžio ir jų mokėjimo tvarkos patvirtinimas.
4. Diskusija dėl Lietuvos kartingo čempionato kategorijų kriterijų nustatymo.
5. Kiti klausimai.

Prašome iki 2023 m. sausio 16  d. pateikti klausimus elektroniniu paštu: lkf@kartingas.lt

LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATO rėmėjas
LIETUVOS KARTINGO TAURĖS rėmėjas